KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať…

Tel. 1 : 0948 / 77 47 17

Tel. 2 : 0948 / 77 47 18

e-mail : servis@tessound.sk

——————————

P R E V Á D Z K O V A T E Ľ :

TESSOUND s.r.o.

Staničná 607/39

956 31 Krušovce

IČO : 47 996 331

DIČ : 202 417 2161